Ponudba


INŽENIRINGOsnovna dejavnost podjetja je inženiring na području lesne industrije. Našim strankam ponujamo celovite rešitve.

Izdelovanje predlogov racionalizacije na področjih tehnologije, porabe časa, proizvodnih procesov, notranjega transporta, logistike.

Priprava idejnih projektov za izboljšave in posodobitve ter rekonstrukcije obstoječega stanja strojev, naprav, energetskih postaj, napeljav, transportnih poti, skladišč, odlagalnih mest, transportnih sredstev in naprav.

Izdelava izračunov, analiz ekonomsko-finančne in tehnične upravičenosti projektov.

Priprava izhodišč za investicije v nove programe, razširitve, ter izdelava primerjav ob upoštevanju konkurenčnosti in najboljših praks v okviru panoge.

Zgornje točke zajemajo obdelavo in izračune naslednjih podatkov in predlogov:
  • uvodno pojasnilo s povzetkom, analizo obstoječega stanja proizvodnega programa in kapacitet: povečane kapacitete, tipični predstavniki programa, tehnični opis.
  • predlogi tehnoloških rešitev
  • izbrani tehnoški proces: pregled potrebne tehnološke in transportne opreme, normativi in poraba surovin ter materialov, normativi porabe časa in delavna sila, porabniki energije, instalirane vrednosti in ocena letne porabe energije, poraba zraka (odsesovanje , komprimiran zrak), ocena letne porabe vode, izračun obremenitve osnovnih strojev.
  • ekološki vidik investicije: vplivi na okolje, predvideni ukrepi za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje
  • groba ocean nabavnega, prodajnega trga in cenovna strategija
  • pregled glavnih aktivnosti in terminski plan za izvedbo investicije
  • kalkulacija izdelka in prikaz stroškov
  • načrti izbrane tehnološke ureditve

Investiranje v tehnologijo mora temeljiti na osnovi strokovno izdelanega plana. Pri odločanju za investiranje v zamenjavo, obnovo ali nadgradnjo tehnologije je potrebno upoštevati realno določeno vračilno dobo investicije. Z višino investicije in njeno zahtevnostjo se smiselnost predinvesticijske analize veča, saj lahko omogoči enak učinek ob nižji investiciji in nižjih obratovalnih stroških.SVETOVANJE NA PODROČJU TEHNOLOGIJE OBDELAVE LESAGlede na vaš izdelek, ki bi ga radi izdelovali, proizvodno količino in višino investicije vam svetujemo izbor tehnologije.
OCENA VREDNOSTI STROJEV

Prodajate vaš stroj in bi radi vedeli njegovo vrednost? Pokličite nas.PRODAJA TEHNOLOŠKE OPREME

Velika ponudba rabljenih, obnovljenih in novih lesno-obdelovalnih strojev in naprav, tako posameznih, kot celotnih linij in postrojenj.


V naših skladiščih je vedno na zalogi več kot 100 strojev in naprav za obdelavo lesa, še veliko več pa jih imamo na razpolago pri naših partnerjih, kar nas uvršča med največje dobavitelje na tem področju v regiji.


Centralno skladiščese nahaja v Slovenski vasi pri Brežicah, in sicer v trgovsko poslovnem centru, tik ob meji s Hrvaško.


Oglejte si naš katalog strojev in naprav, ki ga redno obnavljamo.


Spremljajte na novo prispele stroje, morda je med njimi prav takšen, kot ga potrebujete.
Če med veliko izbiro kljub temu ne najdete pravega, vam ga lahko po dogovoru priskrbimo in boste tudi vi med tistimi zadovoljnimi strankami, ki so spoznale kvalitete našega podjetja.


Pokličite nas in svetovali vam bomo.


Izkoristite vašo ugodno priložnost in naše znanje, da skupaj poiščemo uspešno pot.


Direktor
Rihard Pavlica